Improbo was verantwoordelijk voor/belast met:

 

  • Opzet diverse multifunctionele accommodaties
  • Met functies voor:
    •  Wonen, Welzijn, Zorg en Onderwijs;
  • Opzetten meerjaren investeringsplan (MIP) Onderwijshuisvesting en
  • Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs;
  • Actualiseren Verordening voorziening huisvesting onderwijs;
  • Opstellen jaarlijkse programma en overzicht onderwijshuisvesting;
  • Projectleider nieuwbouw-, uitbreiding- en renovatieprojecten.